"When you find an idea that you just can’t stop thinking about, that’s probably a good one to pursue"

של הסטודנט/ים הוגי הרעיון

(עד 5 מילים)

הציגו את הבעיה עליה אתם עונים, בצורה פשוטה ומובנת

פרטו כיצד אתם עונים על הבעיה שציינתם

מי קהל היעד העיקרי שישתמש במוצר?

מיהם הלקוחות שישלמו עבור המוצר?

הציגו את הפתרונות הקיימים לבעיה והמגבלות שלהם

מהו גודל השוק הפוטנציאלי של המוצר?

מה חדש בהמצאה: התהליך/ שיטת השימוש/ מכשור/ יישום חדש למוצר קיים

מהן המיומנויות הנדרשות לצוות ומהי חלוקת התפקידים

האם ניתן לרשום פטנט שיגן על המוצר?

מהי דרגת המוכנות הטכנולוגית של המוצר?

אנא מלאו את כל השדות בטופס